top of page

هدف ما تدوین لایحه حقوقی است که با نگاه به تاریخ مبارزات زنان مهم‌ترین خواسته‌های آنان را بیان کند و در جمع‌های مختلف به بحث و گفتگو بگذارد. به این منظور ما جمعی از فعالان جنبش زنان ازنسل‌های متفاوت با هویت‌های اتنیکی، جنسی-جنسیتی متفاوت و با دیدگاهای گوناگون سیاسی-اجتماعی برای تهیهٔ این لایحه حقوقی پیش‌قدم شده‌ایم. هدف ما از تدوین این لایحه آماده کردن پیش‌نویس متنی دقیق‌ و موجز است که به آسانی در نظام‌نامه‌‌‌های حقوقیِ آینده از جمله قانون اساسی جدید ایران ادغام شود. این لایحه که با نگرشی زنانه تدوین شده است در برگیرندهٔ ِحقوق زنان و سندی پویا و در حالِ تحوّل خواهد بود. در صورتِ لزوم و با توجّه به تغییراتِ اجتماعی-سیاسیِ جامعه ایران، مفادِ این لایحه در آینده قابل‌ بازبینی خواهد بود، به گونه‌ای که همواره بازتاب‌دهندهٔ نیازهای جاری زنان در تمامیِ دوره ها  باشد.

این یک متن زنده و در حال تکمیل هست. ما مشتاق دریافت نظرات و انتقادات شما هستیم.

bottom of page